he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống DI nước rửa thiết bị Sam Sung

Hệ thống DI nước rửa thiết bị Sam Sung Hệ thống DI nước rửa thiết bị Sam Sung Cập nhật lần cuối: 05/12/2018 -

 Pikom thi công hệ thống DI nước rửa thiết bị Sam Sung

 

He-thong-DI-nuoc-rua-thiet-bi-Sam-Sung-1 

 

 

He-thong-DI-nuoc-rua-thiet-bi-Sam-Sung-3

 

He-thong-DI-nuoc-rua-thiet-bi-Sam-Sung-4

 

He-thong-DI-nuoc-rua-thiet-bi-Sam-Sung-5

 

He-thong-DI-nuoc-rua-thiet-bi-Sam-Sung-6

 

He-thong-DI-nuoc-rua-thiet-bi-Sam-Sung-7

 

He-thong-DI-nuoc-rua-thiet-bi-Sam-Sung-8

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 6 m3 phục vụ đóng bình, đóng chai GOLD SENGSU - Thạch Thất

 

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

 

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

 

0916 133 212