he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống RO phục vụ khu công nghiệp - Amata - Biên Hòa Đồng Nai

Hệ thống RO phục vụ khu công nghiệp - Amata - Biên Hòa Đồng Nai Hệ thống RO phục vụ khu công nghiệp - Amata - Biên Hòa Đồng Nai Cập nhật lần cuối: 05/12/2018 -

Pikom thi công hệ thống RO phục vụ khu công nghiệp - Amata - Biên Hòa Đồng Nai

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-1

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-2

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-3

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-4

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-5

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-6

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-7

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-8

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 6 m3 phục vụ đóng bình, đóng chai GOLD SENGSU - Thạch Thất

 

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

 

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

 

0916 133 212