he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng Cập nhật lần cuối: 25/04/2019 -

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-1

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-2

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-3

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-4

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-5

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-6

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-7

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-8

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-9

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-10

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-11

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-12

 

ht-RO-UF-KCN-VISIP-hai-phong-13

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

 

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

 

Hệ thống RO 10 m3 Nhập nhà máy ACE - Bắc Ninh

0916 133 212