he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam Cập nhật lần cuối: 25/04/2019 -

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-1

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-2

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-3

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-4

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-5

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-6

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-7

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-8

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

 

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

 

Hệ thống RO 10 m3 Nhập nhà máy ACE - Bắc Ninh

0916 133 212