he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì Cập nhật lần cuối: 25/04/2019 -

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-1

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-2

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-3

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-4

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-5

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-6

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-7

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-8

 

 

Ht-xu-ly-nuoc-ngam-16m3h-Viglacera-thanh-tri-10

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

 

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

 

Hệ thống RO 10 m3 Nhập nhà máy ACE - Bắc Ninh

0916 133 212