he thong loc nuoc tinh khiet

HỆ THỐNG TRAO ĐỔI ION DI

 KHỬ KHOÁNG BẰNG TRAO ĐỔI ION

(Hay còn gọi là DI - Lọc nước DI)


I. Sơ đồ công nghệ của phương pháp lọc nước DI:
 

II. Cơ sở khoa học:
 
a, Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi cation (ion dương)
 
Cho nước cấp đi qua bình đựng các cationit (hạt nhựa trao đổi ion dương ) như R-Na, RH, R-NH4…trong đó R- là gốc của cationit không hoà tan trong nước, đóng vai trò là anion (ion
 
âm) trong nước. Khi đó các cation dễ đóng cáu cặn có trong nước như Ca2+, Mg2+ …sẽ trao đổi với các cation dễ hoà tan của cationit như Na+, H+, NH4+ … Như vậy các cation dễ đóng cáu cặnđược cationit giữ lại, còn các cation dễ hoà tan theo vào dòng nước. 
 
- Khi dùng Cationit Natri, phản ứng xảy ra như sau:
 
2NaR + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2NaHCO3
 
2NaR + Mg(HCO3)2 → MgR2 + 2NaHCO3
 
2NaR + CaCl2 → CaR2 + 2NaCl
 
2NaR + MgCl2 → MgR2 + 2NaCl
 
2NaR + CaSO4 → CaR2 + Na2SO4
 
2NaR + MgSO4 → MgR2 + Na2SO4
 
- Khi dùng Cationit Hydro, thì xảy ra phản ứngsau: 
 
2HR + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2CO2↑ + 2H2O
 
2HR + Mg(HCO3)2 → MgR2 + 2CO2↑ + 2H2O
 
2HR + CaCl2 → CaR2 + 2HCl
 
2HR + MgSO4 → MgR2 + H2SO4
 
- Khi dùng Cationit Amôn, thì xảy ra các phản ứng sau: 
 
2NH4R + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2NH4HCO3
 
2NH4R + Mg(HCO3)2 → MgR2 + 2NH4HCO3
 
2NH4R + CaCl2 → CaR2 + 2NH4Cl
 
2NH4R + MgSO4 → MgR2 + (NH4)2SO4
 
Từ các phản ứng trên ta thấy rằng khi dùng cationit thì toàn bộ độ cứng đều được khử, có thể đạt đến trị số nhỏ, thậm chí tới mức chỉ còn 0,01 ÷ 0,015 mgd/l, song độ kiềm và các thành phần anion khác có trong nước không thay đổi.
 
Khi dùng Cationit Hydro thì độ cứng và độ kiềm đều được khử nhưng các anion của các muối Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2, CaCl2, MgSO4 đều tạo thành các axit, không có lợi, do vậyngười ta thường dùng phối hợp hai phương pháp trao đổi cationit Natri và Hydro.
 
Khi trao đổi bằng cationit amôn thì lại tạo thành các muối Amôn. Khi gặp nhiệt độ cao thì các muối amôn sẽ bị phân huỷ thành các hợp chất gây ăn mòn thiết bị kim loại:
 
NH4Cl → NH3 + HCl (NH4)2SO4 → 2NH3 + H2SO4
 
Việc tạo ra NH3 cùng với sự có mặt của Oxy trong nước sẽ gây ăn mòn các hợp kim đồng, do vậy thường cũng phối hợp cationit amôn với cationit natri.
 
Sau quá trình phản ứng, các cationit sẽ mất dần khả năng trao đổi cationit. Do vậy phải hoàn nguyên khả năng trao đổi cation cho các cationit, hay còn gọi là tái sinh hạt nhựa trao đổi iondương.

b, Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi anion:
 
Cho nước đi qua lớp anionit R’OH, các phản ứng như sau: 
 
2R’OH + H2SO4 → R’ 2SO4 + H2O
 
R’OH + HCl → R’Cl + H2O
 
Người ta dùng phương này kết hợp phương pháp trao đổi cation ở trên để khử hoàn toàn các ion có trong nước.
Ngoài ra người ta còn dùng các phương pháp điện trường, từ trường, siêu âm… để xử lý nước.

 

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

 Hệ thống RO 2 lần DI nhà máy dược Beautyful - Long An

- RO 1 - 2000 lít/h - RO 2 - 1000 lít/h -Mixbed 1000 lít/h
- Tiêu chuẩn: Nước sản xuất mỹ phẩm

 Hệ thống EDI - Dược phẩm nhà máy MediChem - Hưng Yên

- Địa điểm lắp đặt: Phố Nối - Hưng Yên

 

- Yêu cầu: Nước tinh khiết Dược diển V - độ dẫn <4,3 MicroSimen/cm2

 

 

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

0916 133 212