he thong loc nuoc tinh khiet

Pikom-thi-cong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-khoa-Thanh-Binh-292-Tran-Phu-Thuong-Tin
Pikom-thi-cong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-khoa-Thanh-Binh-292-Tran-Phu-Thuong-Tin
Pikom-thi-cong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-khoa-Thanh-Binh-292-Tran-Phu-Thuong-Tin
Pikom-thi-cong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-khoa-Thanh-Binh-292-Tran-Phu-Thuong-Tin
Pikom-thi-cong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-khoa-Thanh-Binh-292-Tran-Phu-Thuong-Tin
Pikom-thi-cong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-khoa-Thanh-Binh-292-Tran-Phu-Thuong-Tin

Pikom thi công hệ thống xử lý nước thải nha khoa - Thanh Bình - 292 Trần Phú - Thường Tín

Thông tin sản phẩm
Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

 Pikom thi công hệ thống xử lý nước thải nha khoa Thanh Bình 

Hỗ trợ mua hàng
0916 133 212

Pikom-thi-cong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-khoa-Thanh-Binh-292-Tran-Phu-Thuong-Tin
Pikom thi công hệ thống xử lý nước thải nha khoa - Thanh Bình - 292 Trần Phú - Thường Tín

Thêm vào giỏ hàng

Chi tiết sản phẩm

 - Cơ sở đặt tại 292 Trần Phú - Thường Tín - Hà Nội, với diện tích mặt sàn làm việc 40m2

- Lưu lượng nước thải phát sinh 

 

 

Cơ sở với 2 bàn răng

 

Theo đặc tính mặt bằng, mặt sàn không có vị trí lắp đặt. Toàn bộ nước thải các bàn rằng, chậu rửa nước phát sinh sẽ được gom xuống tầng hầm để xử lý 

Hệ thống được lắp đặt dưới tầng hầm 

Tòan bộ hệ thống 1 chiều, tự động

Nước sau hệ thống đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế của BTNMT(QCVN 28-2010/BTNMT)

 

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

 Pikom thi công hệ thống xử lý nước thải cơ sở phòng khám nha khoa

 Pikom thi công lọc nước giếng khoan RO, EDI 12 M3H phục vụ giặt sạch 

 

 

 Pikom thi công hệ thống lọc nước mặt - Cao Bằng

0916 133 212