he thong loc nuoc tinh khiet

Dự án đã thực hiện


 Hệ thống RO 2 lần DI nhà máy dược Beautyful - Long An

- RO 1 - 2000 lít/h - RO 2 - 1000 lít/h -Mixbed 1000 lít/h
- Tiêu chuẩn: Nước sản xuất mỹ phẩm
Xem thêm

 Hệ thống EDI - Dược phẩm nhà máy MediChem - Hưng Yên

- Địa điểm lắp đặt: Phố Nối - Hưng Yên

 

- Yêu cầu: Nước tinh khiết Dược diển V - độ dẫn <4,3 MicroSimen/cm2

 

 

Xem thêm

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Xem thêm

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

 

Xem thêm

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

 

Xem thêm

Hệ thống RO 10 m3 Nhập nhà máy ACE - Bắc Ninh

Xem thêm

Hệ thống RO 2m3h nhà máy SEgung Vina

Xem thêm

Hệ thống RO 3 m3

Xem thêm

Hệ thống xử lý nước giếng khoan 5m3h - Bến xe Mai Dịch

Xem thêm

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

 Hệ thống RO 2 lần DI nhà máy dược Beautyful - Long An

- RO 1 - 2000 lít/h - RO 2 - 1000 lít/h -Mixbed 1000 lít/h
- Tiêu chuẩn: Nước sản xuất mỹ phẩm

 Hệ thống EDI - Dược phẩm nhà máy MediChem - Hưng Yên

- Địa điểm lắp đặt: Phố Nối - Hưng Yên

 

- Yêu cầu: Nước tinh khiết Dược diển V - độ dẫn <4,3 MicroSimen/cm2

 

 

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

0916 133 212