he thong loc nuoc tinh khiet

Tin chuyên ngành


Những người tìm kiếm Hệ thống lọc nước phù hợp thường hỏi tôi: "Sự khác biệt giữa công nghệ lọc nước RO và DI là gì?"

Xem thêm

Nhu cầu về hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược dường như đang gia tăng ở Mỹ, cũng như mọi nơi khác, khi chúng ta có ý thức về sức khỏe hơn và sự hiểu biết của chúng ta về cách thức hoạt động của nước máy đã được mở rộng, đôi khi theo những cách rất khó chịu.

Xem thêm

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống xử lý nước ngầm 16m3h - Viglacera Thanh Trì

Hệ thống RO 250lh Phục vụ nhà máy Hợp Tiến - Hà Nam

 

Hệ thống RO - UF KCN VISIP - Hải phòng

 

Hệ thống RO 10 m3 Nhập nhà máy ACE - Bắc Ninh

0916 133 212