he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống lọc nước RO và Ion kiềm giàu Hydro 6 m3/h - 3 m3/h

Hệ thống lọc nước RO và Ion kiềm giàu Hydro 6 m3/h - 3 m3/h Hệ thống lọc nước RO và Ion kiềm giàu Hydro 6 m3/h - 3 m3/h Cập nhật lần cuối: 14/07/2021 -

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro

Công suất nước thành phẩm: 6 m3/h và 3 m3/h

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nước thiên nhiên Maiam

Địa chỉ lắp đặt: Sóc Sơn - Hà Nội

Maiam

 

Maiam

 

Maiam

 

Maiam

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

0916 133 212