he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống lọc RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Medicon

Hệ thống lọc RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Medicon Hệ thống lọc RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Medicon Cập nhật lần cuối: 14/07/2021 -

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI sản xuất thiết bị y tế

Công suất nước thành phẩm: 1000 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Medicon

Địa điểm lắp đặt: Hà Nội

hệ thống medicon

hệ thống medicon

hệ thống medicon

hệ thống medicon

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

0916 133 212