he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy xi mạ ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy xi mạ ACE Vina Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy xi mạ ACE Vina Cập nhật lần cuối: 14/07/2021 -

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI xi mạ

Công suất nước thành phẩm: 2000 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH ACE Vina

Địa chỉ lắp đặt: Bắc Ninh

ACE vina

ACE vina

ACE vina

 

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

0916 133 212