he thong loc nuoc tinh khiet

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI cho nhà máy sản xuất dược phẩm Diamond Pháp

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI cho nhà máy sản xuất dược phẩm Diamond Pháp Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI cho nhà máy sản xuất dược phẩm Diamond Pháp Cập nhật lần cuối: 14/07/2021 -

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI sản xuất dược phẩm

Công suất nước thành phẩm: 1000 L/H

Chủ đầu tư: Công ty CPLD Dược Mỹ phẩm DIAMOND PHÁP

Địa chỉ lắp đặt: Hà Nam

diamond pháp

 

diamond pháp

 

diamond pháp

locnuocpikom

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

0916 133 212