he thong loc nuoc tinh khiet

He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG

Hệ thống lọc nước RO 12m3/h cho nhà máy SHINSHIYA - NG

Thông tin sản phẩm
Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

 Hệ thống RO nhà máy SHINSHIYA - NG

Hỗ trợ mua hàng
0916 133 212

He-thong-loc-nuoc-RO-12m3-h-cho-nha-may-SHINSHIYA-NG
Hệ thống lọc nước RO 12m3/h cho nhà máy SHINSHIYA - NG

Thêm vào giỏ hàng

Chi tiết sản phẩm

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO

Công suất nước thành phẩm: 12 m3/h

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SHINSHIYA - NG

Địa điểm lắp đặt: Thái Bình

He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-1 

He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-2

He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-3

 He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-5

He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-4

He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-6

 

He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-7

 

He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-8

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

0916 133 212