he thong loc nuoc tinh khiet

He-thong-loc-nuoc-RO-250-L-H-cho-nha-may-Hop-Tien
He-thong-loc-nuoc-RO-250-L-H-cho-nha-may-Hop-Tien
He-thong-loc-nuoc-RO-250-L-H-cho-nha-may-Hop-Tien
He-thong-loc-nuoc-RO-250-L-H-cho-nha-may-Hop-Tien
He-thong-loc-nuoc-RO-250-L-H-cho-nha-may-Hop-Tien
He-thong-loc-nuoc-RO-250-L-H-cho-nha-may-Hop-Tien
He-thong-loc-nuoc-RO-250-L-H-cho-nha-may-Hop-Tien

Hệ thống lọc nước RO 250 L/H cho nhà máy Hợp Tiến

Thông tin sản phẩm
Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

Hệ thống RO nhà máy Hợp Tiến

Hỗ trợ mua hàng
0916 133 212

He-thong-loc-nuoc-RO-250-L-H-cho-nha-may-Hop-Tien
Hệ thống lọc nước RO 250 L/H cho nhà máy Hợp Tiến

Thêm vào giỏ hàng

Chi tiết sản phẩm

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO cho nước uống đóng bình đóng chai

Công suất nước thành phẩm: 250 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hợp Tiến

Địa chỉ lắp đặt: Hà Nam

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-1

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-2

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-3

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-4

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-5

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-6

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-7

 

ht-RO-250lh-phuc-vu-nha-may-hop-tien-ha-nam-8

Dự án đã triển khai


Xem thêm »

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - DI 1000 L/H nhà máy Diamond Pháp

 Hệ thống RO 2 cấp - EDI 2000 L/H nhà máy ACE Vina

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

0916 133 212