1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Medicon

Hệ thống lọc RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Medicon

5/31/2022

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 1000 L/H nhà máy Medicon

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI sản xuất thiết bị y tế

Công suất nước thành phẩm: 1000 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Medicon

Địa điểm lắp đặt: Hà Nội

hệ thống medicon

hệ thống medicon

hệ thống medicon

hệ thống medicon

 

Bài viết khác


l3tvmfmp9cwbbol3
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9