1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc nước RO và Ion kiềm giàu Hydro 6 m3/h - 3 m3/h

Hệ thống lọc nước RO và Ion kiềm giàu Hydro 6 m3/h - 3 m3/h

5/31/2022

Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro nhà máy Maiam

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO - Ion kiềm giàu Hydro

Công suất nước thành phẩm: 6 m3/h và 3 m3/h

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nước thiên nhiên Maiam

Địa chỉ lắp đặt: Sóc Sơn - Hà Nội

Maiam

 

Maiam

 

Maiam

 

Maiam

 

Bài viết khác


l3txrlsxd3qzrj0c
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9