1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc RO 2 cấp - EDI - DI cho nhà máy Medichem

Hệ thống lọc RO 2 cấp - EDI - DI cho nhà máy Medichem

5/31/2022

Hệ thống RO 2 cấp - EDI - Mixed bed 6000 L/H nhà máy Mechichem

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI - Mixed bed xi mạ
Công suất nước thành phẩm: 6000 L/H
Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Medichem
Địa điểm lắp đặt: Hưng Yên
Medichem
 
Medichem
 
Medichem
 
Medichem
 
Medichem

 

Bài viết khác


l3ty3c6g5s6idarr
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9