Hệ thống lọc biệt thự Gamuda

5/31/2022

Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Môi trường Việt Nam chúng tôi được thành lập giấy phép kinh doanh số 0106025205/GPKD - UBNN thành phố Hà Nội với các ngành nghề kinh doanh chính như: Khảo sát, Tư vấn đầu tư, Lập báo cáo khả thi các công trình cấp thoát nước và bảo vệ môi trường. Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn; các công trình thủy lợi, xử lý nước ngầm, nước mặt phục vụ sinh hoạt sản xuất, xử lý chất thải, nước thải ... HỆ THỐNG LỌC BIỆT THỰ GAMUDA là một trong số những công trình lọc nước phục vụ vho gia đình.

 

 

HT-loc-biet-thu-Gamuda-m-2  

Công tác khảo sát chuẩn bị lắp đặt 

 

HT-loc-biet-thu-Gamuda-m-1

Công tác kiểm tra và sản xuất lắp ráp gia công tại Pikom

 

HT-loc-biet-thu-Gamuda-m-3

Công tác định vị vị trí chuẩn bị lắp đặt tại công trình 

 

HT-loc-biet-thu-Gamuda-m-4

Bố trí vị trí thiết bị và thi công tại công trình

 

HT-loc-biet-thu-Gamuda-m-5

Công tác thi công hoàn thiện lắp đặt công trình 

 

HT-loc-biet-thu-Gamuda-m-6

Công tác lắp đặt dần được hoàn thiện 

 

HT-loc-biet-thu-Gamuda-m-7

Hệ thống được hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư 

 

Hệ thống được hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư trước tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu cũng như đảm bảo theo quy chuẩn cho phép của Bộ y tế. Đảm bảo nguồn nước an toàn phục vụ sinh hoạt của gia đình.

 

Bài viết khác


l3tzcouh2h4qk7ch
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9