1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » THI CÔNG HỆ THỐNG RO 5M3 CÔNG TY RFT KCN SÔNG CÔNG - THÁI NGUYÊN

THI CÔNG HỆ THỐNG RO 5M3 CÔNG TY RFT KCN SÔNG CÔNG - THÁI NGUYÊN

31/5/2022

PIKOM thi công hệ thống lọc nước RO 5m3/h công ty RFT - Thái Nguyên

 Pikom thi công hệ thống lọc nước RO 5m3 RFT

he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-6.png
 
 
he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-7.png
 
 
he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-8 (1).png
 
 
he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-8.png
 
 
he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-9.png
 

he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-10.png

 

he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-11.png

 

he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-1_6655.png

 

he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-2.png

 

he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-3.png

 

he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-5.png

 

he-thong-RO-5m3-cong-ty-rft-kcn-song-cong-thai-nguyen-4.png

 

Bài viết khác


l3u74x8obn1uvh0e
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9