1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom thiết kế hệ thống lọc nước RO 5m3/h Demo 3D địa chỉ KCN Vân Trung - Bắc Giang

Pikom thiết kế hệ thống lọc nước RO 5m3/h Demo 3D địa chỉ KCN Vân Trung - Bắc Giang

31/5/2022

Chủ đầu tư: SJT

Địa chỉ: KCN Vân Trung - Bắc Giang
Mục đích:
- Nước phục vụ uống trực tiếp, nấu căn cán bộ công nhân viên
- Phục vụ rửa thiết bị điện tử.

 PIKOM tiến hành khảo sát trước khi lắp đặt 2 hệ thống RO 5m3/h và DI 2m3 phục vụ sản xuất thiết bị điện tử

cho công ty SJ Tech  - Khu Công nghiệp Vân Trung - Bắc giang

lap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-02.jpg

lap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-03.jpg

lap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-1.jpglap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-10.jpg

 

lap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-11.jpglap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-s-1_6653.jpg

lap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-4.jpglap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419.jpg

lap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-5.jpglap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-6.jpg

lap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-9.jpglap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-8.jpglap-dat-he-RO-SJtech-KCN-Van-Trung-24419-7.jpg

 

Bài viết khác


l3u79pw70kz1e9e1
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9