1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO phục vụ ăn uống, sinh hoạt Biệt Thự - Ninh Bình

Hệ thống RO phục vụ ăn uống, sinh hoạt Biệt Thự - Ninh Bình

31/5/2022

Hệ thống RO phục vụ ăn uống, sinh hoạt Biệt Thự - Ninh Bình

Hình ảnh Hệ thống RO phục vụ ăn uống, sinh hoạt Biệt Thự - Ninh Bình:

ninh-binh-4.png

 

ninh-binh-7.png

 

ninh-binh-8.png

 

ninh-binh-9.png

 

ninh-binh-10.png

 

ninh-binh-11.png

 

ninh-binh-12.png

 

ninh-binh-2.png

 

ninh-binh-5.png

 

ninh-binh-6.png

 

ninh-binh-1.png

 

Bài viết khác


l3u7tmp6fc1p8f70
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9