1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO phục vụ kinh doanh đóng bình, đóng chai Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ

Hệ thống RO phục vụ kinh doanh đóng bình, đóng chai Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ

31/5/2022

Hệ thống RO phục vụ kinh doanh đóng bình, đóng chai  Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ

Hình ảnh Hệ thống RO phục vụ kinh doanh đóng bình, đóng chai  Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ:

Ro-kinh-doanh-phu-tho-1.png

 

Ro-kinh-doanh-phu-tho-2.png

 

Ro-kinh-doanh-phu-tho-3.png

 

Ro-kinh-doanh-phu-tho-4.png

 

Ro-kinh-doanh-phu-tho-5.png

 

Ro-kinh-doanh-phu-tho-6.png

 

Bài viết khác


l3u7x6w072dka7pd
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9