1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO phục vụ sản xuất Tương ớt - Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai

Hệ thống RO phục vụ sản xuất Tương ớt - Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai

31/5/2022

Hệ thống RO phục vụ sản xuất Tương ớt - Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai

Hình ảnh Hệ thống RO phục vụ sản xuất Tương ớt - Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai:

 

Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-3.png
 
 
Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-4.png
 
 
Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-5.png
 
 
Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-6.png
 
 
Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-8.png
 
 
Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-9.png
 
 

Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-11.png

 

Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-1.png

 

Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-12.png

 

Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-10.png

 

Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-13.png

 

Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-14.png

 

Ro-phuc-vu-san-xuat-tuong-ot-nam-lu-muong-khuong-lao-cai-2.png

 

Bài viết khác


l3u7zjdkagpknfrl
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9