1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc nước giếng khoan 120 m3h - khu vui chơi Quốc An - Thanh Ba - Phú Thọ

Hệ thống lọc nước giếng khoan 120 m3h - khu vui chơi Quốc An - Thanh Ba - Phú Thọ

31/5/2022

Hệ thống lọc nước giếng khoan 120 m3h - khu vui chơi Quốc An - Thanh Ba - Phú Thọ

Hình ảnh Hệ thống lọc nước giếng khoan 120 m3h - khu vui chơi Quốc An - Thanh Ba - Phú Thọ:

Loc-nuoc-gieng-khoan-Phu-tho-2.png

 

Loc-nuoc-gieng-khoan-Phu-tho-3.png

 

Loc-nuoc-gieng-khoan-Phu-tho-1.png

 

Loc-nuoc-gieng-khoan-Phu-tho-4.png

 

Loc-nuoc-gieng-khoan-Phu-tho-5.png

 

Loc-nuoc-gieng-khoan-Phu-tho-6.png

 

Bài viết khác


l3u84af72ggwe6nn
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9