Hệ thống lọc RO - EDI cho nhà máy Pinshine

31/5/2022
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Dự án: Hệ thống RO - EDI xi mạ
Công suất nước thành phẩm: 4000 L/H
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Pinshine Việt Nam
Địa điểm lắp đặt: Bắc Ninh
 
Untitled-1_r1_c1.jpg
 
 
Untitled-1a_r1_c1.jpg
Untitled-a2_r1_c1.jpg
 
Untitled-â2_r1_c1.jpg
 
he-thong-loc-nuoc-RO-EDI-cho-nha-may-Pinshine_8074.jpg
 

Bài viết khác


l3u86n68dnguy5k7
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9