1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO phục vụ cán bộ công nhân ăn uống nhà máy SungWOO - Bắc Ninh

Hệ thống RO phục vụ cán bộ công nhân ăn uống nhà máy SungWOO - Bắc Ninh

31/5/2022

Hệ thống RO phục vụ cán bộ công nhân ăn uống nhà máy SungWOO - Bắc Ninh

Hình ảnh Hệ thống RO phục vụ cán bộ công nhân ăn uống nhà máy SungWOO - Bắc Ninh:

 

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-1.png

 

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-2.png

 

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-3.png

 

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-4.png

 

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-5.png

 

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-6.png

 

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-8.png

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-9.png

 

Ro-phuc-vu-can-bo-cong-nhan-an-uong-2.png

Bài viết khác


l3u8hsuhfx11dv3c
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9