1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Thi Công Hệ thống lọc nước phục vụ mạ thiết bị - SamSung - Bắc Ninh

Thi Công Hệ thống lọc nước phục vụ mạ thiết bị - SamSung - Bắc Ninh

31/5/2022

Thi Công Hệ thống lọc nước phục vụ mạ thiết bị - SamSung - Bắc Ninh

Hình ảnh Thi Công Hệ thống lọc nước phục vụ mạ thiết bị - SamSung - Bắc Ninh:

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-10.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-3.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-7.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-9.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-8.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-7.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-5.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-13.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-1.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-12.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-6.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-11.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-2.png

 

he-thong-loc-nuoc-phuc-vu-ma-4.png

 

Bài viết khác


l3u8o7qkcktnfxsy
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9