1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống Bàn chiết rót bán tự động phục vụ đóng bình đóng chai

Hệ thống Bàn chiết rót bán tự động phục vụ đóng bình đóng chai

31/5/2022

Hệ thống Bàn chiết rót bán tự động phục vụ đóng bình đóng chai

Hình ảnh Hệ thống Bàn chiết rót bán tự động phục vụ đóng bình đóng chai:

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-2.png

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-1.png

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-3.png

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-4.png

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-5.png

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-6.png

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-7.png

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-9.png

 

he-thong-ban-chiet-rot-ban-tu-dong-8.png

 

Bài viết khác


l3u92acr59bk1kqx
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9