Hệ thống lọc tổng biệt thự Gamuda - Thanh Trì

31/5/2022

 

Hệ thống siêu lọc cho toàn bộ biệt thự Gamua - Thanh Trì - Hà Nội

- Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động

 - Chất lượng nước sau hệ thống đạt QCVN 01-2009/BYT - qui chuẩn về nước ăn uống của BYT

Tên khách hàng: Anh Duẩn sđt: 0904. 080. 999

Địa chỉ số nhà 54 đường TS 3-3 Khu đô thị Gamuda - Thanh Trì - Hà Nội

 

He-thong-loc-tong-biet-thu-Gamuda-Thanh-Tri-1.png

 

He-thong-loc-tong-biet-thu-Gamuda-Thanh-Tri-2.png

 

He-thong-loc-tong-biet-thu-Gamuda-Thanh-Tri-3.png

 

He-thong-loc-tong-biet-thu-Gamuda-Thanh-Tri-4.png

 

He-thong-loc-tong-biet-thu-Gamuda-Thanh-Tri-5.png

 

He-thong-loc-tong-biet-thu-Gamuda-Thanh-Tri-6.png

 

Bài viết khác


l3u9egrvi5nnpwy1
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9