1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom Bảo trì thay thế màng lọc RO công ty Wonjin Vina

Pikom Bảo trì thay thế màng lọc RO công ty Wonjin Vina

31/5/2022

Pikom Bảo trì thay thế màng lọc RO công ty Wonjin Vina

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-1.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-4.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-5.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-10.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-7.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-8.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-9.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-11.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-12.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-13.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-14.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-15.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-16.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-3.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-2.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-18.jpg

 

Pikom-Bao-tri-thay-the-mang-loc-RO-m-17.jpg

 

Bài viết khác


l3u9h3ry0bknv91u
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9