1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc tổng cho bác Đặng Hùng Võ - Thứ trưởng tài nguyên MT

Hệ thống lọc tổng cho bác Đặng Hùng Võ - Thứ trưởng tài nguyên MT

31/5/2022

Hệ thống lọc tổng cho biệt thự sử dụng công nghệ siêu lọc UF - Đức

He-thong-loc-tong-cho-bac-Dang-Hung-Vo-Thu-truong-tai-nguyen-MT-3.jpg

 

He-thong-loc-tong-cho-bac-Dang-Hung-Vo-Thu-truong-tai-nguyen-MT-2(1).jpg

 

He-thong-loc-tong-cho-bac-Dang-Hung-Vo-Thu-truong-tai-nguyen-MT-1(1).jpg

 

Bài viết khác


l3u9rvj830vg90cf
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9