1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO phục vụ khu công nghiệp - Amata - Biên Hòa Đồng Nai

Hệ thống RO phục vụ khu công nghiệp - Amata - Biên Hòa Đồng Nai

31/5/2022

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-1.jpg

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-2.jpg

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-3.jpg

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-4.jpg

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-5.jpg

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-7.jpg

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-8.jpg

 

He-thong-RO-phuc-vu-khu-cong-nghiep-Amata-6.jpg

 

Bài viết khác


l3ua956n52hc26u3
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9