1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom thi công hệ thống lọc nước giếng khoan- xí nghiệp xe bus Mai Dịch

Pikom thi công hệ thống lọc nước giếng khoan- xí nghiệp xe bus Mai Dịch

31/5/2022

Pikom-thi-cong-he-thong-loc-nuoc-gieng-khoan-m-1.jpg

 

Pikom-thi-cong-he-thong-loc-nuoc-gieng-khoan-m-2.jpg

 

Pikom-thi-cong-he-thong-loc-nuoc-gieng-khoan-m-4.jpg

 

Pikom-thi-cong-he-thong-loc-nuoc-gieng-khoan-m-5.jpg

 

Pikom-thi-cong-he-thong-loc-nuoc-gieng-khoan-m-6.jpg

 

Pikom-thi-cong-he-thong-loc-nuoc-gieng-khoan-m-7.jpg

 

Bài viết khác


l3uab4kb3wzfq163
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9