1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Winpharma

Hệ thống RO 2 cấp - EDI cho nhà máy dược Winpharma

1/6/2022

Hệ thống RO 2 cấp - EDI 500 L/H nhà máy Winpharma

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO 2 cấp - EDI sản xuất dược phẩm

Công suất nước thành phẩm: 500 L/H

Chủ đầu tư: Công ty TNHH dược phẩm Winpharma

Địa điểm lắp đặt: Hà Nam

12_r1_c1.jpg13_r1_c1.jpg14_r1_c1.jpg15_r1_c1.jpg16_r1_c1.jpg

 

Bài viết khác


l3v0chnq5812antn
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9