1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom thi công hệ thống RO 10 m3h - phục vụ xi mạ SAMSUNG

Pikom thi công hệ thống RO 10 m3h - phục vụ xi mạ SAMSUNG

1/6/2022

Pikom thi công hệ thống RO 10 m3h - phục vụ xi mạ SAMSUNG

Pikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-11 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-10 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-8 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-9 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-8 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-12 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-13 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-14 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-6.jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-5 (1).jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-6.jpgPikom-thi-cong-he-thong-RO-10-m3h-m-7 (1).jpg

Bài viết khác


l3v0oyvtefs10gho
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9