1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc nước RO 12m3/h cho nhà máy SHINSHIYA - NG

Hệ thống lọc nước RO 12m3/h cho nhà máy SHINSHIYA - NG

1/6/2022

Hệ thống RO nhà máy SHINSHIYA - NG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án: Hệ thống RO

Công suất nước thành phẩm: 12 m3/h

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SHINSHIYA - NG

Địa điểm lắp đặt: Thái Bình

He-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-cty-SHINSHIYA-NG-Thai-Binh-23-4-19-1.jpgHe-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-cty-SHINSHIYA-NG-Thai-Binh-23-4-19-2.jpgHe-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-cty-SHINSHIYA-NG-Thai-Binh-23-4-19-3.jpgHe-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-cty-SHINSHIYA-NG-Thai-Binh-23-4-19-4.jpgHe-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-cty-SHINSHIYA-NG-Thai-Binh-23-4-19-5.jpgHe-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-cty-SHINSHIYA-NG-Thai-Binh-23-4-19.jpgHe-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-7.jpgHe-thong-RO-phuc-vu-do-choi-tre-em-moi-8.jpg

Bài viết khác


l3v0uemp80eg8wop
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9