1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Thi công hệ thống lọc nước đóng bình Toyota - Phúc Yên

Thi công hệ thống lọc nước đóng bình Toyota - Phúc Yên

1/6/2022

Phục vụ nhu cầu sử dụng đảm bảo nguồn nước đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên toàn bộ công ty Toyota - Phúc Yên. Một trong số tập đoàn lớn đến từ Nhật bản với những yêu cầu đặc biệt Pikom đã kết hợp triển khai thành công.

Thi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-1.jpg

Một trong số tập đoàn đến từ Nhật sử dụng sản phẩm của Pikom 

Thi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-7.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-11.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-10.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-3.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-4.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-5.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-6.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-m-7.jpg

Quá trình lắp đặt hoàn thiện được triển khai vận hành thử vag theo dõi tính ổn định nhằm đảm bảo không có hiện tượng bất đồng bộ. Sau vận hành ổn định mẫu nước được chuyển về Trung tâm phân tích giám định kiểm tra chất lượng. Quá trình kiểm tra chất lượng được triển khai tối thiểu trong vòng 7 ngày làm việc. Chất lượng mẫu nước được giám sát định kỳ liên tục đạt theo Quy chuẩn Việt Nam về nước uống tinh khiết đóng bình QCVN 6 - 1:2010/BYT.

 

 

Bài viết khác


l3v128md08mn9sox
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9