1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Thi công hệ thống lọc nước ngầm 5m3h công ty ABB Nhật Bản

Thi công hệ thống lọc nước ngầm 5m3h công ty ABB Nhật Bản

1/6/2022

 Thi công hệ thống lọc nước ngầm 5m3/h công ty ABB Nhật Bản

 
 

Thi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-1.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-10.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-11.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-12.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-2.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-3.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-4.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-5.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-6.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-8.jpgThi-cong-he-thong-loc-nuoc-ngam-5m3h-m-9.jpg

Bài viết khác


l3v1pdpc6oifhl1a
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9