1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 10m3/h Bệnh Viện Đa Khoa Thái Nguyên

Hệ thống RO 10m3/h Bệnh Viện Đa Khoa Thái Nguyên

1/6/2022

Chủ đầu tư:  Bệnh Viện Đa Khoa Thái Nguyên
Địa chỉ: số 479 - Đường Lương Ngọc Quyến - TP. Thái Nguyên
Mục đích: Nước uống trực tiếp tại vòi phục vụ cán bộ, công nhân viên, bệnh nhân
Tiêu chuẩn: QCVN 6 -1/2010BYT

HT-RO-10m3-h-Benh-vien-da-khoa-thai-nguyen-1.jpgHT-RO-10m3-h-Benh-vien-da-khoa-thai-nguyen-2.jpgHT-RO-10m3-h-Benh-vien-da-khoa-thai-nguyen-3.jpgHT-RO-10m3-h-Benh-vien-da-khoa-thai-nguyen-4.jpgHT-RO-10m3-h-Benh-vien-da-khoa-thai-nguyen-5.jpgHT-RO-10m3-h-Benh-vien-da-khoa-thai-nguyen-6.jpgHT-RO-10m3-h-Benh-vien-da-khoa-thai-nguyen-7.jpgHT-RO-10m3-h-Benh-vien-da-khoa-thai-nguyen-8.jpg

Bài viết khác


l3v2cig3ehtp1w6z
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9