1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO 3m3 và hệ thống chiết rót đóng bình đóng chai của tập đoàn Tavico - Đồng Nai

Hệ thống RO 3m3 và hệ thống chiết rót đóng bình đóng chai của tập đoàn Tavico - Đồng Nai

1/6/2022

 Hệ thống RO 3m3 và hệ thống chiết rót đóng bình đóng chai của tập đoàn Tavico - Đồng Nai

 

 Một số hình ảnh và video của hệ thống RO 3m3 và hệ thống chiết rót đóng bình đóng chai của tập đoàn Tavico - Đồng Nai:

he-thong-RO-3m3-2(1).jpghe-thong-RO-3m3-3(1).jpghe-thong-RO-3m3-5(1).jpghe-thong-RO-3m3-7.jpghe-thong-RO-3m3-8(1).jpg

Một số video để mọi người hiểu chi tiết về quy trình hoạt động của hệ thống :

Bài viết khác


l3v2j7561276v8t6
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9