1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Thi công lắp đặt hệ thống DI cho công ty chế tạo máy tại Bắc Ninh

Thi công lắp đặt hệ thống DI cho công ty chế tạo máy tại Bắc Ninh

1/6/2022

Hệ thống DI tự đồng hoàn toàn 

 Hệ thống DI cho nhà máy Hàn Quốc 

Thi-cong-lap-dat-he-thong-DI-cho-cong-ty-che-tao-may-tai-Bac-Ninh(1).jpg

 

Thi-cong-lap-dat-he-thong-DI-cho-cong-ty-che-tao-may-tai-Bac-Ninh-1(1).jpg

 

Thi-cong-lap-dat-he-thong-DI-cho-cong-ty-che-tao-may-tai-Bac-Ninh-2(2).jpg

Bài viết khác


l3v42qnc2yypqtzh
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9