1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom thi công hệ thống lọc nước giếng khoan RO, EDI 12 M3H phục vụ giặt sạch

Pikom thi công hệ thống lọc nước giếng khoan RO, EDI 12 M3H phục vụ giặt sạch

1/6/2022

 Pikom thi công lọc nước giếng khoan RO, EDI 12 M3H phục vụ giặt sạch 

loc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-1.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-11.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-12.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-13.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-2.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-3.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-4.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-5.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-6.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-7.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-9.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-15.jpgloc-nuoc-gieng-khoan-ro-edi-12m3h-phuc-vu-giat-sach-16.jpg

Bài viết khác


l3v488219ug4vs3n
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9