1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom thi công hệ thống RO 500 l/h phục vụ sản xuất Da - Viện Nghiên Cứu Da Giày Bắc Ninh

Pikom thi công hệ thống RO 500 l/h phục vụ sản xuất Da - Viện Nghiên Cứu Da Giày Bắc Ninh

1/6/2022

Chủ đầu tư:  Viện Nghiên Cứu Da Giày Bắc Ninh

Địa chỉ: Bắc Ninh

Mục đích:

- Phục vụ sản xuất

RO-500-l-h-phuc-vu-san-xuat-da-vien-nghien-cuu-da-day-bac-ninh.jpgRO-500-l-h-phuc-vu-san-xuat-da-vien-nghien-cuu-da-day-bac-ninh-5.jpgRO-500-l-h-phuc-vu-san-xuat-da-vien-nghien-cuu-da-day-bac-ninh-3.jpgRO-500-l-h-phuc-vu-san-xuat-da-vien-nghien-cuu-da-day-bac-ninh-2.jpgRO-500-l-h-phuc-vu-san-xuat-da-vien-nghien-cuu-da-day-bac-ninh-1.jpgRO-500-l-h-phuc-vu-san-xuat-da-vien-nghien-cuu-da-day-bac-ninh-7.jpgRO-500-l-h-phuc-vu-san-xuat-da-vien-nghien-cuu-da-day-bac-ninh-6.jpg

Bài viết khác


l3v8tliukwgcyxl7
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9