1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom tiến hành khảo sát hệ thống lọc nước phục vụ nấu ăn, sinh hoạt nhà máy GenThrem - Hà Nam

Pikom tiến hành khảo sát hệ thống lọc nước phục vụ nấu ăn, sinh hoạt nhà máy GenThrem - Hà Nam

1/6/2022

 PIKOM KHẢO SÁT HỆ THỐNG LỌC TỔNG

 Pikom tiến hành khảo sát hệ thống lọc nước phục vụ nấu ăn, sinh hoạt nhà máy GenThrem - Hà Nam

9c1e2e68a4b144ef1da0.jpg

Hệ thống làm mềm nước trước khi vào bể đầu nguồn chủ đầu tư

2b3ce8bd6364833ada75.jpg

Hệ thống cân chỉnh PH, hóa chất chồng rong rêu

4b54fb94ea5e0a00534f(1).jpg

Hệ thống bơm cấp nước lên hệ thống lọc. Bể ngầm chứa nước cấp khu công nghiệp

=79e787850d5ced02b44d.jpg

Hệ thống lọc tổng nhà máy phục vụ nấu ăn

850db7603db9dde784a8.jpg

Bài viết khác


l3v9cq6hcbegt7ko
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9