1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom khảo sát hệ thống RO 18m3/h nhà máy SEOJIN VINA - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh

Pikom khảo sát hệ thống RO 18m3/h nhà máy SEOJIN VINA - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh

1/6/2022
  • Chủ đầu tư:  SEOJIN ViNa
  • Địa chỉ: KCN  Tiên Sơn - Bắc Ninh
  • Mục đích:
  • Phục vụ mạ thiết bị điện tử

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-1.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-2.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-3.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-4.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-5.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-6.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-7.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-8.jpg

 

SEOJIN-VINA-KCN-tien-son-bac-ninh-9.jpg

Bài viết khác


l3v9ltkuh0ca7cyc
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9