1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Pikom thi công hệ thống RO 2 lần RO 12m3/h RO 2 3m3/h EDI 5m3/h nhà máy Cleantech - KCN Nam Từ Liêm - Hà Nội

Pikom thi công hệ thống RO 2 lần RO 12m3/h RO 2 3m3/h EDI 5m3/h nhà máy Cleantech - KCN Nam Từ Liêm - Hà Nội

1/6/2022

Chủ đầu tư:  Công ty CP Cleantech
Địa chỉ: Nhà máy máy Cleantech - KCN Nam Từ Liêm - Hà Nội
Mục đích:
- Phục vụ giặt sạch
- Tiêu chuẩn nước dành cho giặt sạch

PK-thi-cong-ht-RO-2-lan-RO-12m3-h-RO-2-3m3-h-EDI-5m3-h.jpg

PK-thi-cong-ht-RO-2-lan-RO-12m3-h-RO-2-3m3-h-EDI-5m3-h-1.jpg

PK-thi-cong-ht-RO-2-lan-RO-12m3-h-RO-2-3m3-h-EDI-5m3-h-2.jpg

PK-thi-cong-ht-RO-2-lan-RO-12m3-h-RO-2-3m3-h-EDI-5m3-h-3.jpg

PK-thi-cong-ht-RO-2-lan-RO-12m3-h-RO-2-3m3-h-EDI-5m3-h-4.jpg

PK-thi-cong-ht-RO-2-lan-RO-12m3-h-RO-2-3m3-h-EDI-5m3-h-5.jpg

Bài viết khác


l3v9w9gyjjhhewma
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9