Hệ thống RO 6m3/h Nhà Máy AMA

1/6/2022

Chủ đầu tư:  Nhà máy AMA
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
Mục đích: Nước uống trực tiếp , nấu ăn

HT-RO-6m3-h-Nha-may-AMA-3.jpg

 

HT-RO-6m3-h-Nha-may-AMA-2.jpg

 

HT-RO-6m3-h-Nha-may-AMA-1.jpg

 

HT-RO-6m3-h-Nha-may-AMA-4.jpg

 

HT-RO-6m3-h-Nha-may-AMA-5.jpg

 

HT-RO-6m3-h-Nha-may-AMA-6.jpg

Bài viết khác


l3va0uybjrp97nrq
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9