1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống lọc tổng 30 m3/h Sân bay Quốc Tế Nội Bài

Hệ thống lọc tổng 30 m3/h Sân bay Quốc Tế Nội Bài

1/6/2022

Hệ thống lọc tổng 30 m3/h Sân bay Quốc Tế Nội Bài

Chủ đầu tư:  Sân bay Quốc Tế Nội Bài Noi Bai International Airport (NIA)

Địa chỉ: Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Mục đích: Sử dụng nước cấp, sinh hoạt cho Sân bay

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-1.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-2.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-3.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-4.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-5.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-6.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-7.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-8.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-9.jpg

 

Ht-loc-tong-30 m3-h-san-bay-quoc-te-noi-bai-10.jpg

Bài viết khác


l3vb5y8vksrcwvzq
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9