1. Trang chủ
  2. » Dự án đã thực hiện
  3. » Hệ thống lọc nước công nghiệp RO1 + RO2 +DI - EDI
  4. » Hệ thống RO - Nước cất 20 m3/h nhà máy Dược Phẩm Trung Ương II

Hệ thống RO - Nước cất 20 m3/h nhà máy Dược Phẩm Trung Ương II

1/6/2022

Hệ thống RO - Nước cất 20 m3/h nhà máy Dược Phẩm Trung Ương II

Chủ đầu tư:  Nhà máy Dược Phẩm Trung Ương II.

Địa chỉ: Lô số 27,khu công nghiệp Quang Minh - Hà Nội

Mục đích: Nước cấp sản xuất Dược phẩm, thuốc

HT-RO-nuoc-cat-20-m3-h-nha-may-duoc-trung-uong-II-1.jpg

 

HT-RO-nuoc-cat-20-m3-h-nha-may-duoc-trung-uong-II-2.jpg

 

HT-RO-nuoc-cat-20-m3-h-nha-may-duoc-trung-uong-II-3.jpg

 

HT-RO-nuoc-cat-20-m3-h-nha-may-duoc-trung-uong-II-4.jpg

 

HT-RO-nuoc-cat-20-m3-h-nha-may-duoc-trung-uong-II-5.jpg

 

HT-RO-nuoc-cat-20-m3-h-nha-may-duoc-trung-uong-II-6.jpg

 

HT-RO-nuoc-cat-20-m3-h-nha-may-duoc-trung-uong-II-7.jpg

 

HT-RO-nuoc-cat-20-m3-h-nha-may-duoc-trung-uong-II-8.jpg

Bài viết khác


l3vbebb0bx90l0qe
TinTuc
l3llvbr2ekjwdgo9